Historik

Stiftelsens historia

I slutet av 1800-talet skedde det stora förändringar i samhället. Kommun och kyrkan samarbetsområden splittrades från varandra 1865. Uleåborgs stad hade tagit hand om äldreomsorgen men den skötes inte tillräckligt bra.

I november 1896 samlades ca 90 personer vid skolan som låg vid kyrkotorget för att diskutera möjligheterna att grunda ett privat ålderdomshem. Officiell förening (från 1980 stiftelse) grundades 1:a november 1897 och Uleåborgs kuvernörsämbete godkände föreningens stadgar i maj 1897.

Ålderdomshemmet verksamhet fanns i början på hyra i Alexandra Junnelius hus nära Heinätori och år 1901 i köpmannen H.W. Snellmans hus i närheten av kyrkan.
Den 1:a maj 1906 föreningens stora dröm om ett eget hus blev sant. Då var länsarkitekten Joachim Sucksdorff planering av ett jugendhus i hörnet av Kirkko- ja Puistokadun klart. Byggnaden bestod av 15 rum, matsal, hall, kök, badrum och ett rum för föreståndarinnan.

Under 1970 – talet uppstod det stora ekonomiska problem. Det största problemet var den 70 år gamla byggnaden som ständigt behövde underhåll.
Under 1980- talet kom man fram till att verksamheten inte kunde fortsätta i denna gamla byggnad.

Den 31:a juli 1984 undertecknades ett avtal där staden fick tomten och byggnaden på Kyrkogatan och stiftelsen fick i utbyte tomt på Storgatan 93 och ersättning för de gamla byggnaderna som senare 1985 blev skyddade fastigheter
År 1996 publicerades Carl-Eric Silvanders en skrift som han donerade till stiftelsen 100 – års fest. Historiken berättar mera ingående om stiftelsen olika faser.

Det nya huset As Oy Aurinkokoti blev klart hösten 1985. Stiftelsen äger 30 av 34 lägenheter som finns i huset.
Stiftelsens styrelse i Solhemmet arbetar utan ersättning för att hemmet skall vara ett trevligt hem.